O projektu

Změna způsobu péče o zahrady je jednou z podstatných příčin úbytku běžných zvířat, která dříve hojně žila v blízkosti člověka. Ubývají motýli, ještěrky, žáby, … Mění se naše krajina a zahrady se tak stávají pro řadu zvířat posledním útočištěm, kde mohou najít potravu, vodu, úkryt či místo pro rozmnožení. Smyslem projektu Živá zahrada je pomáhat na zahradách těmto zvířatům, poznávat je a těšit se z jejich blízkosti!

2055
soutěžících zahrad
90
titulů Živá zahrada
22 let
soutěžení

Sterilní prostředí zahrad ošetřovaných chemikáliemi, s intenzivně sekanými trávníky, s množstvím zdejší přírodě cizích rostlin, s neprostupnými ploty, bez stromů nebo s nepůvodními dřevinami a bez přirozených přírodních zákoutí vytváří ostrovy nebo i celé plochy nepřátelské vůči okolní přírodě a ve výsledku lidem více bere než přináší.

Živá zahrada – projekt Českého svazu ochránců přírody – chce tento trend změnit!