Sekání trávy? Někde ano, někde ne.

Než se dáte do sekání čerstvě vyrašené trávy, která v posledních dnech roste jako pominutá, zvažte, zda a kde je to nutné. Nesekejte trávu po celé zahradě najednou.  Máme totiž pár týdnů do před pozorování a chceme co nejvíce květů na zahradě a co nejvíce živných rostlin pro všemožné živáčky. Nechte tedy trávník pokud možno vyrůst, vykvést a vysemenit se. Za čas zas můžete posekat jinou část zahrady a takto to budete střídat – tzv. mozaikovou sečí. Nezapomeňte na „divoký koutek“, který necháte zcela přírodě. Právě na takových místech zahradní divočiny třeba zahnízdí pěnice pokřovní, nenápadný ptáček  vzhledem, ale výrazný svým zpěvem.  V kvetoucím trávníku najdou potravu ptáci, ježci, housenky motýlů, brouci, včely a čmeláci a další. Při kosení kolem kompostu nebo hromady dřev dejte pozor na malé plazy, touto dobou jsou již vykulené mladé užovky a páří se ještěrky.