Soutěž

Je soutěž pro mě? Můžu soutěžit?

Pravděpodobně ano. Stačí k tomu 3 jednoduché kroky.

  1. Mít přístup na zahradu, se kterou můžete soutěžit. Je dobré mít zároveň možnost tuto zahradu upravovat.
  2. Umět rozeznávat živočichy, kteří mohou zahradu navštívit. Stačí základní znalosti, žádná věda 🙂
  3. Přihlásit zahradu, se kterou chcete soutěžit a pak v předepsaných termínech pozorovat život na zahradě.

Přihlásit zahradu můžete třeba hned. Jen si ještě přečtěte následující řádky.

Smysl soutěže

Smyslem projektu a soutěže Živá zahrada je přilákat zpět do blízkosti lidských obydlí volně žijící zvířata a těšit se z jejich přítomnosti. Můžete je pozorovat, něco se o nich dozvědět, sblížit se s nimi. Zvířata je možné přilákat na zahradu vytvořením míst, kde najdou zázemí (úkryt, místo pro rozmnožování) a potravu. K tomu pomůže přírodní hospodaření na zahradě, které pro zvířata vytvoří přirozené a rozmanité prostředí. A také odstranění překážek, které zvířatům brání v přístupu nebo pobytu. Více se o tom dozvíte na stránce Principy Živé zahrady.

V čem soutěž spočívá

Vlastní soutěž pak spočívá v mapování výskytu konkrétních zvířat na jaře a v zimě. Jarní kolo probíhá vždy čtvrtý víkend v květnu, od pátku do soboty. Zimní kolo pak v období Vánočních svátků. Školní zahrady soutěží vždy v pracovních dnech před hlavním termínem. Přesné soutěžní termíny v daném roce včas zveřejňujeme. Mapovatel si svá pozorování zapisuje a po skončení termínu přepíše do mapovací karty ZDE a odešle. Mapovatelé bez internetu mohou využít papírových mapovacích karet a k odeslání služeb České pošty. Pozorování živočichy lze zapsat pouze v případě, že se zahrady nebo předmětu na ní stojícím dotkl. Pokud pouze přeletěl, tak se nezapisuje.

Data z mapování postupně vyhodnocujeme a zahradám za ně přidělujeme body. Titul Živá zahrada obdrží ty zahrady, které během 5ti let docílí počtu 50 bodů za libovolné 3 roky mapování. 

Podmínky

Soutěžit může každý, kdo má přístup na zahradu. Tu by měl mít možnost uzpůsobovat a přetvářet. Každá zahrada soutěží jen jednou. Se zahradou však může soutěžit více účastníků. Nemusí to být nutně jen její vlastník, ale třeba celá rodina, parta kamarádů, třída, kroužek nebo škola. Zvlášť soutěží zahrady soukromé a zvlášť školní.

Přihlášení zahrady

Pokud tedy máte možnost a chuť soutěžit, přihlaste se třeba ihned! Registrace zahrady prostřednictvím elektronického formuláře na těchto stránkách vám zabere nejvýš několik minut. 

Než začnete přihlášku vyplňovat, zjistěte si přibližnou rozlohu zahrady. Budeme se také ptát na její blízké okolí. 

Pokud to ihned udělat nemůžete, nic se neděje. V každém případě ale přihlaste zahradu dříve, než začnete vyplňovat svá pozorování do mapovací karty.