Soutěžní živočichové

Jaké druhy a skupiny živočichů pozorujeme v naší soutěži

Jarní mapování

Motýl (alespoň 3 druhy)

Čmelák (jakýkoliv druh)

Had nebo ještěrka (jakýkoliv druh)

Žába (jakýkoliv druh)

Kos černý

Hrdlička zahradní

Vlaštovka nebo jiřička

Vrabec domácí nebo polní

Rehek domácí nebo zahradní

Sýkora (jakýkoliv druh vč. mlynaříka)

Ježek západní nebo východní

Myš (jakýkoliv druh)


Zimní mapování

Kos černý

Vrabec domácí nebo polní

Sýkora (alespoň 2 druhy)

Havran polní

Zvonek zelený

Strakapoud (jakýkoliv druh)

Červenka obecná

Stehlík obecný

Špaček obecný

Brhlík lesní

libovolní další ptáci