Živočichové zimního mapování

Naše Vánoční pozorování se týkají pouze ptáků. Většinu z nich lehce přilákáte na či pod ptačí krmítko, ale na některé musíte mít opravdu štěstí.

1. Kos černý

Kos je běžný společník člověka. Přilákat kosa proto není nikterak složité. Tento původně lesní obyvatel není na prostředí náročný. Nechcete-li si přidělávat práci lákáním kosa, nechte na stromech pár nesklizených jablek. Je-li hodně sněhu, nejenom kosi uvítají, odhrnete-li jim sníh z kousku trávníku.

2. Vrabec

Pravděpodobně je nemusíte lákat, máte-li doma výběh se slepicemi či třeba velká hospodářská zvířata (a s nimi nerozlučné hnojiště). Jinak mají vrabci rádi husté keře. Jsou zrnožraví a potravu sbírají radši na zemi než v krmítku.  Zdá se, že v poslední době vrabců přibývá! Stejně jako v jarním pozorování uvítáme, naučíte-li se oba druhy našich vrabců od sebe rozlišovat. Stačí se mu podívat do tváře…

3. Sýkora (alespoň dva druhy) 

Barevné sýkorky přiláká k sobě každý, kdo se jen trochu snaží. I proto si bod do soutěže zasloužíte jen tehdy, přilákáte-li aspoň dva druhy. To ve většině případů znamená koňadru a modřinku. S nimi se na krmítku občas objeví úhelníček či babka a velmi vzácně i parukářka. Ještě k té babce. Babky jsou u nás běžné dvě – sýkora babka a sýkora lužní. Rozeznat je od sebe je dost těžké, proto se v naší soutěži spokojíme s tím, že nám nahlásíte prostě babku. Jak přilákat sýkory? Nejlépe kouskem loje, odřezkem tlustého masa či olejnatými semínky slunečnice a máku. K sýkorám v této soutěži přiřazujeme i mlynaříky.

4. Havran polní

Havran byl do soutěže zařazen asi omylem, protože se prostě u nás v zimě na mnoha místech nevyskytuje a veškeré vaše snahy o jeho přilákání jsou pak marné. V některých obcích či městech jich zimují stovky, v jiných a z našeho pohledu podobných havrani nejsou. No a na venkově snad nejsou vůbec. Řekněme, že je tento druh v soutěži proto, aby zvýhodnil městské zahrady, které to obecně mají v soutěži těžší 🙂 Havran v zimě žere všechno – masitou stravu, zbytky ovoce stejně jako odpadky na kompostě.

5. Zvonek zelený

Zvonci jsou zrnožrouti. O trochu méně než vrabci se bojí krmítek, ale radši mají sbírání potravy na zemi. Uvítají jakékoliv (nemořené!) obilí, řepku, proso, konopí či universální semínka slunečnice. smutným faktem je, že je zvonků rok od roku méně – nejen na zahradách. Příčiny, doufejme, že dočasného úbytku zvonků, nejsou jasné. Spekuluje se o nemoci trichomonóze, na kterou jsou zvonci velmi citliví. Pokud najdete na krmítku apatického zvonka s ulepeným peřím kolem zobáku, zavolejte pro něj záchrannou stanici (www.zvirevnouzi.cz), ale především okamžitě přestaňte aspoň na týden krmit a desinfikujte všechna krmná místa!

6. Strakapoud

Strakapoudi už dávno nejsou jen lesní ptáci. Na krmítko nicméně přilákáte jen strakapouda velkého, vzácně a jen místy strakapouda prostředního. Někdy se objeví i stráček, tedy strakapoud malý. Přilákáte je na to samé jako sýkorky. Prosím, naučte se rozlišovat tyto tři druhy strakapoudů. Pomůže k tomu třeba jen výskyt červené barvy na hlavě. Chybí-li červená úplně či je omezena jen na úzký proužek v týle, jde o strakapouda velkého. O něco menší strakapoud prostřední má celé temeno červené. A stráček, tedy strakapoud malý má červenou spíše jen v přední části temena. No, ale hlavně – je opravdu malý jako vrabec.

7. Červenka obecná

Červenku spíše než na jídlo přilákáte na úkryt. K tomu, aby u nás tento teplomilný ptáček přežil zimu, potřebuje závětří nízkých hodně hustých keřů. Na krmítku se červenka moc často neobjevuje. Když už, tak si zobne loje, možná i máku. To jí spíš uvidíte pít s ptačího napajedla.

8. Špaček obecný

Špačci se dost často pokoušejí přežít zimu u nás. Někdy se jim to daří, jindy mají problém. Špačci, jak jistě víte, sežerou snad úplně všechno. Budete-li mít štěstí, přilákáte je stejně tak dobře na kus loje jako na zbytky ovoce. Krmítkům se však spíše vyhýbají.

9. Brhlík lesní

Brhlíci se co do vyhledávání potravy v zimě nijak zvlášť neliší od sýkor. Však s nimi často tvoří jedno hejnko. Možná se trochu méně jak sýkory vzdalují od lesa či jiných porostů vyšších stromů. Krmítek se nebojí, ba naopak, často se v nich usadí, baští slunečnici a nedovolí sýkorkám se ani přiblížit.

10. Ostatní živočichové

Samozřejmě nás zajímají i další ptáci, které jste v soutěžní době na zahradě zaznamenali – sojky, straky, kvíčaly, žluny, hrdličky… či zimní hosté jako kvíčaly, jíkavci, brkoslavové. A mnozí s vás nám uvedou i třeba pozorování veverky či lišky. I to jsou cenné údaje.