Změna údajů

  Toto je formulář pro již registrované zahrady. Pro nové zahrady je tu přihláška do soutěže.

  Adresa zahrady

  Registrační číslo, nebo název zahrady (vyžadováno)

  Ulice a číslo popisné/evidenční

  Obec

  PSČ

  Vlastník zahrady

  Kategorie zahrady

  Uveďte název a adresu školy

  Parametry zahrady

  Přibližná rozloha (Jakou plochu v m2 zahrada zabírá?)

  Je na zahradě stavba?
  ANONE

  Je zahrada oplocena?
  ANONE

  Čím je zahrada oplocena? (Např. pletivo, dřevěný plot, zděný plot apod.)

  Okolí zahrady

  Z kolika stran sousedí zahrada s jinými zahradami?
  01234jiná možnost než nabízené – upřesním

  Upřesněte sousedství s jinými zahradami

   

  Z kolika stran sousedí zahrada se silnicí?
  01234jiná možnost než nabízené – upřesním

  Upřesněte sousedství se silnicí

   

  Z kolika stran sousedí zahrada se zástavbou?
  01234jiná možnost než nabízené – upřesním

  Upřesněte sousedství se silnicí

   

  Zahrada je umístěna
  uprostřed obcena kraji obcena samotě

  Vzdálenost krajinných prvků

  Od kraje zahrady je k nejbližšímu lesu
  více než 100 metrůméně než 100 metrů

  Od kraje zahrady je k nejbližšímu poli, louce
  více než 100 metrůméně než 100 metrů

  Od kraje zahrady k nejbližší vodní ploše, toku
  více než 100 metrůméně než 100 metrů

  Údaje o mapovateli

  jméno a příjmení

  váš email (vyžadováno)

  ulice a číslo popisné/evidenční:

  obec:

  PSČ:

  Vaše poznámky, doplnění a vzkazy: