Pravidla soutěže

 1. Soutěžit mohu vlastníci a uživatelé zahrad bez jakéhokoliv omezení. Vhodnou podmínkou ale je, aby měli možnost soutěžní zahradu přetvářet a uzpůsobovat ji pro život různých živočichů.
 2. Cílem soutěže je získat pro svou soutěžní zahradu (soukromou nebo školní) titul Živá zahrada dosažením součtu 50 bodů za libovolné 3 roky v posledních pěti letech.
 3. Body lze získat za pozorování různých druhů živočichů na soutěžní zahradě v předem vyhlášených termínech a jejich následným zaznamenáním do mapovací karty.
 4. Mapovací karta pro příslušnou sezónu (jarní/zimní) přesně vymezuje konkrétní pozorované druhy nebo skupiny živočichů. Ty se nemění. (Do mapovací karty se však zaznamenávají i „nesoutěžní“ druhy živočichů a jiná pozorování.)
 5. Pozorování musí proběhnout přesně v předepsaných termínech, jinak nemůže být hodnoceno.
 6. Aby mohl být výskyt živočicha daného druhu zaznamenán, musí se alespoň jeden jeho jedinec dotknout území zahrady, nebo rostliny či stavby na zahradě se nacházející.
 7. Pokud soutěžící sleduje skupinu druhů – například sýkory nebo ještěrky – není nutné určit přesně, o který druh se jedná. Přesné určení druhu je však vítáno, neboť může přinést zajímavé i vědecky cenné údaje.
 8. Za pozorování živočichů zaznamenaná do mapovacích karet získává soutěžící po jejich vyhodnocení pro svou zahradu body. V letním kole soutěže je možné získat až 22 bodů, v zimním kole pak nejvýše 8 bodů.
 9. Body za jednotlivá kola se sčítají. Pokud zahrada v pětiletém období dosáhne za libovolné 3 roky součtu alespoň 50 bodů, obdrží titul Živá zahrada.
 10. Abychom alespoň trochu zvýhodnili malé zahrádky uprostřed měst, daleko od přírody oproti obrovským zahradám kdesi na samotě u lesa, dostává každá zahrada při vstupu do soutěže vstupní body, tzv. handicap zahrady. Ten je u malých městských zahrádek kladný (až + 4 body), u velkých parcel v přírodě záporný (až – 10 bodů). Tento handicap se přičítá k bodům za první pozorování.

Doporučení

 • Je vítána fotodokumentace pozorovaných živočichů. Od dětí samozřejmě uvítáme obrázky.
 • Budeme rádi, když ke kartě přiložíte i povídání o tom, jak jste dopadli a co chcete na zahradě pro zvířata zlepšit.
 • Vzhledem k tomu, že máme v soutěži vedle sebe několikametrové předzahrádky (ba dokonce i lodžie) vedle dvouhektarových zahrad s lesem a rybníkem, porovnávat jednotlivé body tak jako tak moc nelze. Ale to také není důležité. Každého z nás by mělo hřát především vědomí, že svojí zahrádku, svůj prostor pro život živočichů vylepšujeme a pozorovaných zvířat zde přibývá.
 • Smiřte se s tím, že mnozí z vás titulu Živá zahrada nikdy nedocílíte!

Doplňující soutěže

Velká zimní malovací soutěž pro děti! Před každým Vánočním pozorováním vyhlašujeme téma malovací soutěže pro děti. Pak až do konce února očekáváme obrázky (s uvedením jména  a věku dítěte a identifikací (číslem) soutěžící zahrady). Vítězové jednotlivých věkových kategorií obdrží fakt pěkné ceny!

Zimní fotosoutěž pro dospělé. Cílem fotosoutěže je zachytit na jedné fotce co nejvíce rozpoznatelných druhů ptáků. Vůbec to není jednoduché! Přes 5 druhů na jedné fotce se snad nikdo nikdy nedostal…

Velký rok zahradní aneb Koukej, kde co lítá! Kdykoliv se rozhodnete, můžete během 365 dní zaznamenávat na vaší zahradě pozorované ptačí druhy. Zaznamenat můžete toho jedince, který se dotkne vaší zahrady či předmětu na ní stojícím (stejně jako u naší hlavní soutěže). Co myslíte? Podaří se vám takto pozorovat 50 druhů ptáků?! Pro zaznamenávání ptáků po celý rok v počítači můžete použít formulář v excelu nebo pro vyplňování ručně si vytiskněte tento formulář v pdf.