Budka

Budky jsou částečnou náhradou za stromové či skalní dutiny, ve kterých se ptáci, ale i třeba netopýři, veverky, plši a mnohý hmyz přirozeně usídlovali. Staré stromy s dutinami ale jsou na málokteré zahradě. A v poslední době mizí dokonce i dutiny v lidských stavbách. Dřevěná budka se tak běžně stává jediným možným bezpečným úkrytem, zimovištěm a místem pro rozmnožení.

Materiál

Ptačí budka - sýkorník pro malé sýkorySbíjené prkenné budky se vyrábějí z prken o tloušťce 20 – 25 mm, která poskytují dobré tepelně izolační vlastnosti i dostatečnou pevnost a trvanlivost . Nejvhodnější jsou prkna na vnější straně ohoblovaná – budka lépe odolává vnějším povětrnostním vlivům a ztěžuje přístup predátorů k vletovému otvoru. Vnitřní strana prken musí být nutně drsná, aby hnízdící ptáci a zejména jejich mláďata mohli z budky bez problémů vylézat. Jestliže máme k dispozici pouze prkna oboustranně hoblovaná, je potřeba je na vnitřní straně zdrsnit několika příčnými vrypy. Materiál volíme pokud možno vyschlý, aby po sbití nepracoval a budka se tím nebortila a nepraskala. Jsou-li prkna čerstvá, necháme je před použitím raději řádně vyschnout. Nejlepší je použití borového řeziva, které pro obsah pryskyřice má v přírodních podmínkách delší životnost, většinou se však používá dostupnější řezivo smrkové, jehož odolnost zvýšíme vhodným (Vnějším) nátěrem. Vyloučeno však není ani použití dřeva jiných druhů stromů. Orientační životnost budek z prken o tloušťce 20 mm je cca 8 let a u budek zhotovených z prken o tloušťce 25 mm je až 15 let.

Okolo vletového otvoru se někdy umísťuje plech. Ten zvyšuje odolnost budky proti útokům strakapoudů.

Výroba jednoduché prkenné budky

Výroba prkenné budky je technicky natolik jednoduchá a známá, že je zbytečné ji na tomto místě nějak podrobně popisovat. Omezíme se tedy pouze na několik zásad či pravidel, které je nutné nebo alespoň vhodné dodržet:

 • Budku vždy konstruujeme jako otevíratelnou (aby se dala vyčistit), bez jakéhokoliv bidélka či odsedátka u vletového otvoru.
 • Dbáme na dostatečnou plochu i hloubku hnízdní dutiny a správnou velikost  vletového otvoru. Při rozměřování jednotlivých částí budky počítáme se šířkou prken.
 • Veškeré řezané nebo jinak opracovávané plochy očistíme od třísek a zarovnáme tak, aby k ostatním částem lépe přisedly.
 • Na sbíjení používáme hřebíky cca 2–3x delší, než je šířka používaných prken, jejich špičku před zatloukáním trochu otupíme, aby nedošlo k rozštípnutí prkna. Použít můžeme i vruty (vyšší kvalita, ale i cena). Na výrobu jedné budky potřebujeme cca 40 hřebíků.
  Dno přibíjíme vsunuté mezi boční stěny. Nepřibíjíme ho tedy zespodu na stěny budky – zatékala by dovnitř dešťová voda.
  Důkladně upevníme zejména závěsnou lištu. Mezi lištu a horní část budky vložíme malý klín (budka bude mírně předkloněná).
 • Vletový otvor můžeme oplechovat, abychom zabránili jeho zvětšování strakapoudy. Místo plechu lze použít i silnější plast.
 • Na vnitřní stranu přední stěny, asi 5 mm pod vletový otvor můžeme připevnit naležato lištu o šířce cca 1-2 cm a délce cca 8 cm.
 • Střecha by měla být dostatečně velká, aby přesahovala stěnu s vletovým otvorem alespoň o 5–7 cm a ostatní stěny cca o 1–2 cm. Střecha je asi nejrizikovější částí budky a jejím kvalitním provedením můžeme značně prodloužit životnost celého svého díla.
 • Na závěr budku ošetříme impregnačním nátěrem nebo nenápadnou barvou (zelená, hnědá). Nátěr prodlouží životnost budky a zároveň sníží její nápadnost v přírodě. Z nátěrových hmot můžeme použít např. fermež, latex nebo vodou ředitelné barvy (např. Balakryl).

Doporučené rozměry hlavních typů ptačích budek

Typ budkyVletový otvorRozměry dnaHloubka dutiny
A. Modřinka27–28 mmmin. 12 × 12 cm20–25 cm
B. Koňadra33–34 mmmin. 12 × 14 cmmin. 20–25 cm
C. Lejsek30–45 (50) mmmin. 14 × 14 cmmin. 18–20 cm
D. Špaček45–50 mmmin. 15 × 15 cmmin. 25–30 cm
E. Kavka60–70 mmmin. 20 × 20 cmmin. 35 cm
F. Doupňák80–120 mmmin. 30 × 30 cmmin. 40 cm

Literatura:
ZASADIL P. [ed.], 2001: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. Metodická příručka č. 20. ČSOP Praha.